Välkommen till FABT!

Förvaltnings AB Tuscana är ett förvaltningsbolag verksamt inom fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning. Företaget drivs i den ursprunglige grundarens anda, med långsiktiga perspektiv och ansvarstagande hållning. Företaget ger också kanslistöd till Marcus Edlunds Stiftelse Tuscana.

Fastighets AB Spiskåpan

Dotterbolaget Spiskåpan äger och förvaltar hyresfastigheter i södra Stockholm. Är du hyresgäst är du alltid välkommen att kontakta fastighetsförvaltaren via mail till boendeservice eller telefon, information om detta finns i portarna.
Vi har en intern kö och om du söker lägenhet är du välkommen att skicka ett brev till oss. Vårt fastighetsbestånd är litet och omsättningen låg.